Uit de Leiden-Delft-Erasmus Centres

 

   

vlag-ukDe Leiden-Delft-Erasmus Centres richten zich op belangrijke en complexe maatschappelijke problemen. De onderzoekers werken niet alleen met elkaar samen maar ook met een heel scala aan maatschappelijke en wetenschappelijke partners. Hier belichten we een aantal van hun activiteiten. 


Nationale Wetenschapsagenda

Gaat digitalisering ons erfgoed redden? Welke effecten heeft de gebouwde omgeving op gezondheid en welzijn? Hoe kan het stelsel van financiële systemen hervormd worden om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen? En hoe wapenen we ons tegen natuur­rampen? Dit zijn voorbeelden van zogenoemde clustervragen van de Nationale Wetenschapsagenda. In 140 van die clustervragen zijn bijna 12.000 vragen samengevat die de Nederlandse bevolking aan de wetenschap heeft gesteld. Het zijn ook vragen waar wetenschappers van de Leiden-Delft-Erasmus Centres en Medical Delta antwoorden op willen vinden door er vanuit heel verschillende vakgebieden aan te werken. Op de website van de Nationale Wetenschapsagenda zijn de vragen van de Nederlandse bevolking nu gekoppeld aan de onderzoeksagenda's van (o.a.) de Leiden-Delft-Erasmus Centres en Medical Delta.

Bekijk de vragen in de Nationale Wetenschapsagenda per centre

Aanbevelingen voor een veiliger Europa

Door globalisering, steeds complexere conflicten, wereldwijde migratie en de impact van nieuwe technologieën met een mondiaal bereik, wordt veiligheid wereldwijd en ook voor Europa een steeds urgenter thema. Een beter inzicht in integrale veiligheid heeft daarom ook voor de Europese Unie topprioriteit. Op 8 december 2015, tijdens de 7e  European Knowledge4Innovation Summit, spraken wetenschappers uit de drie universiteiten en de twee medische centres in Brussel met Europarlementariërs, medewerkers van de Europese Commissie en diverse andere stakeholders over veiligheid in Europa. Aan acht ‘ronde tafels’ voerden ze thematische discussies. De bijeenkomst werd gehost door  Europarlementslid Cora van Nieuwenhuizen. Onderwerpen waren grensbeveiliging, micro-organismen in ziekenhuizen, terroristische aanvallen, financiële veiligheid, cybersecurity, natuurrampen en al dan niet opzettelijk veroorzaakte chemisch-industriële rampen.

Lees de aanbevelingen hier
Lees ook ‘Veilig Europa vereist vergaande samenwerking

  


 


EURO-CEFG: In de ban van de Brexit

Op 23 juni gaan de Britten naar de stembus om per referendum kenbaar te maken of ze - onder een nieuwe overeenkomst - lid van de Europese Unie willen blijven dan wel de EU willen verlaten: een ‘Brexit’ dus. Het is ingewikkelde problematiek, en daarmee koren op de molen van het European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG). Want ook als Groot-Brittannië besluit EU-lid te blijven is er nog veel onduidelijk over de gevolgen van de nieuwe afspraken met de EU, bijvoorbeeld op het gebied van regulering van financiële markten. In opdracht van het Europees Parlement deed het Centre het onderzoek ‘Renegotiation by the United Kingdom of its constitutional relationship with the European Union’, waarvan het rapport nog niet is gepubliceerd. Ook organiseert EURO-CEFG een van zijn besloten Brussels EURO-CEFG Expert Dialogues over het onderwerp. In een gesprek met Erasmus Magazine, het onafhankelijk blad van de Erasmus Universiteit Rotterdam, schetste Fabian Amtenbrink, wetenschappelijk trekker van EURO-CEFG en een van de onderzoekers, de gevolgen van een Brexit voor de Britten en de Europeanen, maar ook bijvoorbeeld voor de Amerikaanse financiële sector. Amtenbrink in het interview: ‘Het zou voor het eerst zijn dat een lidstaat vertrekt. Sinds het Verdrag van Lissabon bestaan er juridische procedures die dit mogelijk maken. Maar het is een rampscenario voor het Europese project als een lidstaat er ook echt voor kiest. Dan moeten er op alle mogelijke fronten nieuwe voorwaarden onderhandeld worden. Van handelsverdragen tot afspraken over reizen en vestiging in EU-landen. Als dat binnen twee jaar niet lukt, verlaat het land de EU zonder afspraken.’ Lees het interview in Erasmus Magazine

 


 


Centre for Metropolis and Mainport

In eerste jaar SmartPort 12 miljoen geïnvesteerd

Een jaar geleden werd SmartPort opgericht: de krachtenbundeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft,  Havenbedrijf  Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam. Het doel: Rotterdam en het Rotterdams havengebied toekomstbestendig houden met behulp van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers verbonden aan het Centre for Metropolis and Mainport werken op een aantal thema's intensief samen met Smartportpartners. Ook werken studenten in projecten, stages en afstudeerprojecten met het havenbedrijfsleven en lokale en regionale overheden. In dit eerste  jaar hebben meer dan vijftig Rotterdamse havenbedrijven, de Topsectoren en SmartPort zelf bijna 12 miljoen euro geïnvesteerd in wetenschappelijk havenonderzoek. De eerste twintig onderzoeken op het gebied van logistiek, energie, haveninfrastructuur en de samenwerking tussen stad en haven zijn gestart. Er komen fondsen vrij om met het bedrijfsleven, overheden en universiteiten kennis te ontwikkelen om te kunnen anticiperen op de transities. TKI Dinalog (Topsector Logistiek) en SmartPort hebben dit vastgelegd in een meerjarig commitment. Lees meer op de website van SmartPort

 


 

Volg onze centres op hun sociale media

Bent u geïnteresseerd in:

Medical Delta

Nieuw bloed bij Medical Delta 

Op het Medical Delta Event 2016 op  21 juni worden zeven nieuwe Medical Delta hoogleraren geïnaugureerd. Alle zeven houden ze een korte inaugurele rede. Het zijn hoogleraren die een aanstelling hebben aan twee van de drie universiteiten (inclusief het Erasmus MC en het LUMC) en op het snijvlak werken van geneeskunde en technologie. In 2014 hielden de eerste elf Medical Delta hoogleraren hun oratiemarathon, dat was toen een noviteit in de geschiedenis. Lees meer over de zeven nieuwe dubbeltalenten.  

Medical Delta, dat dit jaar 10 jaar bestaat, opende de afgelopen maanden ook zijn deuren voor ander nieuw bloed en smeedde nieuwe banden. Op 2 maart zag YOUNG Medical Delta het levenslicht, in de vorm van zeven masterstudenten en promovendi. Het idee achter YOUNG Medical Delta is dat de zorgvuldig opgebouwde samenwerking van Medical Delta de nieuwe generatie van meet af aan in het bloed gaat zitten. En dan gaat het om samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en onderwijs én om samenwerking tussen de life sciences, geneeskunde en technologie. Lees meer

Ook zijn vier hogescholen uit de Zuid-Hollandse regio toegetreden tot de Medical Delta: Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Hiermee verdiept en verbreedt het consortium zich op het gebied van beroepsgericht opleiden en praktijkgericht onderzoek. Het doel is de samenleving meer te laten profiteren van de kennis en het ondernemerschap in de gezondheidszorg en op medisch-technologisch gebied. Lees meer

Tot slot sloot Medical Delta, samen met de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter  een Memorandum of Understanding (MoU) met de University of California, om samen te werken op het gebied van eHealth.
Lees meer

 


 


Centre for Global Heritage and Development

NIAS-Lorentz workshop over erfgoed van migranten

Overal ter wereld hebben migranten hun verleden met zich meegebracht en hun specifieke culturele erfgoed gevormd, dat van grote waarde kan zijn voor latere generaties, het land van herkomst, het nieuwe land en voor de wetenschap. Dat erfgoed kan van alles zijn, tastbaar en niet tastbaar: foto’s, audiomateriaal en objecten, privé- en beleidsdocumenten of overgeleverde verhalen. Binnen migrantengemeenschappen en onder afstammelingen van migranten groeit de behoefte om dit erfgoed van ouders, grootouders overgrootouders en verder terug te zien, horen en voelen.
Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development houdt in augustus samen met twee KNAW-instituten (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en International Instituut voor Sociale Geschiedenis) en twee Australische universiteiten een (besloten) NIAS-Lorentz workshop over het digitaliseren van dit erfgoed. Die is erop gericht internationaal oplossingen te zoeken om erfgoed van migranten met digitale technieken duurzaam op te slaan en toegankelijk te maken voor migrantengemeenschappen zelf, hun verwanten, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Het is pionierswerk en internationale samenwerking tussen erfgoedinstellingen (archieven, musea, bibliotheken), universiteiten en overheidsinstellingen is hier erg belangrijk; als er gemeenschappelijke visies en digitale instrumenten komen hoeft niet elk land het wiel opnieuw uit te vinden en wordt wetenschappelijk vergelijkend migratieonderzoek gemakkelijker. NIAS-Lorentz workshops gaan over onderwerpen op het snijvlak van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de exacte wetenschappen. 
'NIAS-Lorentz Workshop ‘Migrant (R)e-Collections’: 22-26 augustus 2016 in Leiden.
Lees meer


Nederlandse migranten in Brazilië

Het Centre for Global Heritage and Development is initiatiefnemer van het Tulipana-project over Nederlandse migrantengemeenschappen in Brazilië, dat het migrantenerfgoed in Brazilië digitaliseert en toegankelijk maakt. Diverse groepen Nederlanders zijn in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, gestimuleerd door de Nederlandse overheid, naar Brazilië vertrokken in de hoop op een beter bestaan, vooral in de tuinbouw en bloementeelt. Zij hebben veel tastbare herinneringen nagelaten. Op een (openbaar) symposium op 3 juni verschijnt het boek ‘Holambra’ van historicus Mari Smits, over de beginjaren van  ‘bloemenstad’ Holambra. De naam is een samentrekking van Holland, Amerika en Brazilië. Holambra is een bloeiende Braziliaanse gemeente met een Nederlandse oorsprong die veel bezoekers uit de verre omtrek aantrekt door Nederlandse bouwstijlen en de parkachtige omgeving.
Lees meer over Tulipana
Lees meer over het boek en het symposium
Onderzoeksthema Heritage and Identity

Lees meer over het boek en het symposium
Onderzoeksthema Heritage and Identity

Zie ook agenda

 


 

 

Centre for Sustainability

Naar circulariteit in Nederland: ‘doing by learning’ 

Wie op 14 april de landelijke Innovation Expo in Amsterdam bezocht, kon onmogelijk de zaal-brede schermen met cartoons over het hoofd zien in het paviljoen ‘circulaire economie en energietransitie’. Het Centre for Sustainability kreeg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verantwoordelijkheid voor dit paviljoen en heeft de meest actieve en vooroplopende partijen in de circulaire economie gevraagd zich daar te presenteren. Daarnaast werden bezoekers van de Expo geïnterviewd door studenten van het Centre, die hen verleidden hun wensen en ideeën samen met cartoonisten te visualiseren. Zo ontstond een beeld van de status en potentie van de circulaire economie in Nederland. De Innovation Expo is het grootste Nederlandse innovatie-evenement, dat dit jaar, in het teken van het Nederlands EU-voorzitterschap, Nederland als ‘Sustainable Urban Delta’ op de kaart wilde zetten. De Innovation Expo trok ruim 5500 bezoekers. Gertjan de Werk, Associate Director van het Centre: ‘Door die interactie met bezoekers halen we de meest prangende vragen en uitdagingen op bij belangrijke stakeholders. Zo willen we een basis leggen voor een circulaire agenda voor de komende jaren. In juni willen we de visualisatie van de grootste uitdagingen aan het ministerie aanbieden. Met kennislabs waarin masterstudenten, PhD’s en postdocs samen met maatschappelijke partijen aan concrete innovaties werken, wil het Centre de komende jaren de circulaire economie in Nederland vorm geven opbouwen door stap voor stap veel kennis op te bouwen en te delen.

www.centre-for-sustainability.nl
Zie ook het artikel ‘Naar een circulaire economie. Om te beginnen in Europa’

 


 

Centre for Education and Learning

Het Centre for Education and Learning organiseert per jaar drie tot vier ‘Innovation Rooms’ waar docenten, onderwijsonderzoekers en onderwijsvernieuwers hun kennis kunnen delen. In het voorjaar van 2016 waren de onderwerpen ‘Studiesucces’ en ‘Gebruik van video in het onderwijs’. De Innovation Rooms staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in universitair onderwijs en worden aangekondigd op de website van het Centre for Education and Learning. 

Lees hier meer over de Innovation Room ‘Studiesucces’.

Bekijk ook het filmpje over het Centre for Education and Learning

Zie ook het artikel over het Academic Teaching Lab 

Leiden-Delft-Erasmus Nieuws Juni 2016
Leiden-Delft-Erasmus Nieuws Juni 2016