Centre for Sustainability Student Community

het interuniversitaire studenteninitiatief gericht op de circulaire economie

vlag-uk ‘We nemen grondstoffen, maken er iets van wat we gebruiken, totdat we het als afval dumpen in het ecosysteem. Dit "nemen-maken-gebruiken-dumpen"-model is niet duurzaam. Zo kunnen we niet doorgaan’, zegt Elena Hooijschuur, een van de studenten van de Centre for Sustainability Student Community, het interuniversitaire studenteninitiatief verbonden aan het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.

 

Deze Students Community is ontstaan uit het Delftse studenteninitiatief Ecolution dat duurzaamheidsinitiatieven in de Technische Universiteit Delft coördineerde. Maar de uitdagingen voor een duurzame toekomst worden alleen getackeld door een multidisciplinaire benadering. Dus studenten van de Universiteit Leiden en van de Erasmus Universiteit Rotterdam werden ook betrokken bij het initiatief, dat zich nu heel specifiek richt op circulaire economie.

 ‘Als we producten en materialen reviseren en hergebruiken, putten we de aarde niet uit en produceren we minder afval’, zegt Hooijschuur, masterstudent Industrial Ecology aan de Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden. ‘Zo’n circulaire economie is wél duurzaam. Wij willen deze ideologie verspreiden binnen de drie universiteiten en studenten enthousiast maken voor deze boodschap. Hopelijk ontstaan er dan mooie samenwerkingen. Dit is het begin van een community waarbij studenten en onderzoekers van verschillende disciplines elkaar vinden. Als we vanuit verschillende perspectieven naar circulaire economie kijken, wordt het businessmodel realistischer.’

Verschillende perspectieven

De Centre for Sustainability Students Community bestaat uit zes teamleden:  twee studenten van elk van de drie universiteiten. Hooijschuur: ‘De studenten in Rotterdam en Leiden hebben weer een heel ander perspectief op circulaire economie dan wij in Delft. In Delft willen we graag dingen bouwen en maken om dan te bekijken of het werkt. De Leidse studenten zijn empirisch en theoretisch gericht, de Delftse studenten meer praktisch, en de Rotterdamse studenten zijn business gericht.’ Teamlid Maria Fraaije heeft Biomedische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Leiden en weet daar dus goed de weg. ‘Door het samenwerken leer je dat er andere manieren zijn van problemen aanpakken.’

Hooijschuur: ‘Tijdens een paneldiscussie over circulaire economie op de Erasmus Sustainability Days in Rotterdam werden kritische vragen gesteld door de Rotterdamse studenten. Het is nog wel een issue om echt winst te maken als bedrijf. Ik had me dit niet gerealiseerd. Het is goed dat de Rotterdammers erbij komen want het geeft een extra dimensie en de businesskant is echt iets waar we ons ook op moeten focussen. Op 7 juni 2016 organiseren we een symposium over de circulair gebouwde omgeving waarbij we de technische kant van de TU Delft, de managementkant van Rotterdam, en de materialenkant van Leiden de revue laten passeren.’ (Zie ook de agenda)

Meer evenementen

De Centre for Sustainability Student Community organiseerde 16 en 17 mei ook een studentenchallenge op het FabCity-festival. FabCity is een programmaonderdeel van ‘Europe by People’ in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Ruim zes maanden lang is Amsterdam een ontmoetingsplaats voor kunst, cultuur, samenleving en innovatie en daarmee een krachtig en inspirerend voorbeeld voor het toekomstige Europa. Op het FabCity-festival, op de kop van het Java-eiland, is een ministadje gebouwd waar studenten, onderzoekers, ondernemers en kunstenaars bij elkaar komen om te wonen, werken, creëren, onderzoeken en oplossingen te presenteren voor de dagelijkse problemen die het leven in de duurzame stad met zich meebrengt. Hooijschuur: ‘Dan wordt duidelijk wat op dit moment de uitdagingen zijn aan circulaire economie. Tijdens de challenge legden een paar bedrijven op het gebied van water, energie en afval een case voor aan studenten. Studenten van verschillende achtergronden moesten in een soort ‘snelkookpan’ ideeën en oplossingen aandragen. Het Hemel(s)waterteam won met het beste idee: het opschalen van de technologie van het bedrijf, om van regenwater drinkwater te maken. De studenten ontvingen duizend euro om dit project uit te kunnen voeren.’

In kaart brengen

Fraaije: ‘Naast het organiseren van events hebben we ook een kaart gemaakt met alle vakken, initiatieven, cases van bedrijven en de beste afstudeerscripties op het gebied van circulaire economie in LDE-verband. Een student of onderzoeker uit Rotterdam die iets meer wil weten van de technische kant van circulaire economie kan vakken vinden die gegeven worden aan de Technische Universiteit Delft en iemand uit Delft die meer wil weten over rechten kan vakken aan de Universiteit Leiden vinden en volgen. En een initiatief uit Delft kan bijvoorbeeld ook interessante projecten of activiteiten voor iemand uit Rotterdam of Leiden hebben. We presenteren de kaart op het International Festival of Technology Delft in juni 2016.’

Bekijk hier de kaart

Samenwerkingen

Hooijschuur: ‘We werken veel samen met studenten van andere initiatieven zoals Green Keys, het studenteninitiatief op het gebied van duurzaamheid in Leiden, Erasmus Involved, het platform voor studenteninitiatieven in Rotterdam, Green Office Delft, het studenteninitiatief op het gebied van duurzaamheid in Delft, en Passie Bestaande Woonomgeving, een Delfts initiatief voor de duurzame bestaande gebouwde omgeving.’

Fraaije: ‘Door onze activiteiten en evenementen hopen we een ambitieuze, innovatieve en leuke ‘circular community’ te creëren.’

Facebookpagina Centre for Sustainability Students

Website Centre for Sustainability

Twitteraccount Centre for Sustainability

 

Deel dit artikel!

Leiden-Delft-Erasmus Nieuws Juni 2016
Leiden-Delft-Erasmus Nieuws Juni 2016