meet-centers-lde02

Uit de Leiden-Delft-Erasmus Centres II

 

   

vlag-ukDe multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus Centres richten zich op belangrijke en complexe maatschappelijke problemen. De wetenschappers werken niet alleen met elkaar samen maar ook met een heel scala aan maatschappelijke en wetenschappelijke partners. Hier belichten we een aantal van hun activiteiten. 


Centre for Metropolis and Mainport 

Het Centre for Metropolis and Mainport richt zich op havens als mondiale en regionale knooppunten met het oog op veilig en duurzaam transport en synergie met de havensteden. De Rotterdamse haven is een focusgebied.

Carola Hein nieuwe trekker ‘World Port City’

Carola Hein, hoogleraar ‘History of Architecture and Urban Planning’ aan de TU Delft gaat het thema ‘World Port City’ leiden binnen het Centre for Metropolis and Mainport. ‘World Port City’ is een van de vier thema’s van dit Centre en gaat over de synergie tussen mainport en stad. Carola Hein, opgegroeid in havenstad Hamburg,  is historicus van steden en stedelijke ontwikkeling en publiceerde veel over havensteden. Hein:  ‘Aan de ene kant heb je wetenschappers die zich met de blik op de toekomst bezig houden met logistiek, infrastructuur en supply chains. Aan de andere kant zijn er de historici en cultuurwetenschappers die de vraag stellen: ‘Wat betekent de haven voor de cultuur, politiek en economie van de stad en andersom?’  Dat zijn gescheiden werelden die ik graag bij elkaar wil brengen. Ik zou ook graag de brug slaan naar disciplines als Area Studies want het onderwerp havensteden leent zich bij uitstek voor vergelijkend onderzoek.’  Onderzoekslijnen van Carola Hein zijn ‘olielandschappen’ en  ‘ontstaan en belang van een havencultuur in de stad’. Hein neemt als themaleider van ‘World Port City’ het stokje over van Han Meyer, TU Delft hoogleraar ‘Urban Composition’, die met emeritaat gaat. Carola Hein is ook leider van het thema ‘Heritage and Environment’ van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Environment. Carola Hein publiceert geregeld in  Portushet online magazine van RETE (Association for the Collaboration between Ports and Cities)In Museum Rotterdam is nog tot 15 januari de tentoonstelling Rotterdam in het Olietijdperk te zien, gebaseerd op het onderzoek van Carola Hein. 
De leerstoel van Carola Hein

lde-nieuws-artikel-0x-nieuws-uit-de-centres-ii-foto-2-carola-hein
Professor Carola Hein

De kwestie: is Rotterdam over tien jaar nog een havenstad?

‘Rotterdam zal een andere havenstad zijn dan vroeger', zegt Rob Zuidwijk in de rubriek De Kwestie van Erasmus Magazine, het onafhankelijk magazine van de Erasmus Universiteit Rotterdam.' De toekomstige havenarbeider is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit of de TU Delft en werkt in de maritieme of juridische dienstverlening op het Weena.' Zuidwijk is hoogleraar 'Havens in mondiale netwerken' aan de Erasmus Universiteit en wetenschappelijk trekker van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Metropolis and Mainport.  Lees meer

 

 

Centre for Sustainability

Het Centre for Sustainability richt zich op schaarste en milieu-impact van grondstoffen en op de overgang naar een circulaire economie, waarin grondstoffen worden hergebruikt. 

Succesvolle start in Europese projecten

Europa wordt voor grondstoffen steeds afhankelijker van andere werelddelen. Om deze kwetsbaarheid om te zetten in een kracht, werd eind 2014 de Knowledge and Innovation Community (KIC) ‘Raw Materials’ opgericht onder de vlag van het European Institute for Technology. Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, dat focust op de grondstoffenproblematiek met het oog op een circulaire economie, maakte toen deel uit van het winnende consortium. In 2017 start de tweede lichting projecten en dit bracht weer een competitie om geld met zich mee, waar het Centre for Sustainability bovengemiddeld succesvol uit kwam. Met een miljoen euro mag het aan het werk met een ‘mooi evenwichtige portefeuille’, aldus professor Arnold Tukker, wetenschappelijk directeur van het Centre. In sommige projecten van het consortium wordt onderwijs ontwikkeld, zoals MOOCs (Massive Open Online Courses). Andere gaan bijvoorbeeld nieuwe indicatoren bedenken voor grondstoffenschaarste. ‘En nu is het dus de uitdaging om goede postdocs en PhD’s te vinden om het werk te gaan doen,’ zegt Tukker. Lees meer

De Gelukkige Stad

Het Centre for Sustainability zet voor studenten een aantal kennis- en innovatielabs op.  Hiermee wil het een brug slaan tussen studenten, promovendi, hoogleraren en vernieuwende startups, om zo toe te werken naar een circulaire economie. Het eerste lab is van start gegaan, met een honours class voor bachelor studenten en zes afstudeerprojecten voor masterstudenten. Aan stichtingen, duurzame bedrijven en overheidsinstellingen biedt het lab de mogelijkheid een eigen vraagstuk in te brengen. Het lab is een samenwerking met het bestaande project ‘De Gelukkige Stad’, waarin de drie universiteiten samenwerken in een Leiden-Delft-Erasmus honours class over stedelijke vraagstukken als zorg, sociale inclusiviteit en duurzaamheid.
De kick-off van het kennis- en innovatielab vond 30 november plaats in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.
Zie ook onze nieuwsbrief van juni 2015 over ‘De Gelukkige Stad’
En lees het artikel ‘De wauw-factor voorbij’ in deze Nieuwsbrief


Centre for Safety and Security

Het Centre for Safety and Security richt zich op de complexe veiligheidsproblematiek van nu, waarbij ‘Safety’ staat voor omgaan met risico’s op rampen en onbedoelde incidenten en ‘Security’ voor beveiliging tegen moedwillige aanvallen.

Symposium ‘Re-inventing Safety and Security’

Om de maatschappelijke veiligheid echt te verbeteren is een nieuwe, multidisciplinaire, aanpak nodig. Op 23 januari 2017 organiseert het Centre for Safety and Security daarom het symposium ‘Re-inventing Safety and Security’. Daar kunnen wetenschappers uit alle faculteiten, inclusief universitair medische centra, van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam kennismaken met de projecten van het Centre for Safety and Security, en ideeën inbrengen en opdoen voor nieuwe samenwerkingsprojecten. Lees meer

Nieuw onderzoek en onderwijs

Met seed money van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Safety and Security zijn deze herfst drie nieuwe projecten van start gegaan. Voor wetenschappers van de drie universiteiten die ook ideeën hebben voor samenwerking op dit terrein: hier vindt u de spelregels voor het aanvragen van deze financiële bijdrage om interuniversitaire samenwerking op het terrein van Safety and Security te faciliteren. Dit kan ook nog in 2016: voorstellen kunnen ingediend worden tot 31 december.
De drie nieuwe projecten:

1. MOOC ‘Risk in Risk-Averse Societies’

Onze maatschappij wordt wel ‘risicomijdend’ genoemd.  Maar wat is risico precies? In hoeverre is risico acceptabel? Correspondeert gepercipieerd risico met werkelijk risico? En hoeveel moeten en willen we investeren in risicobestrijding? Wetenschappers van het Centre for Safety and Security ontwikkelen een MOOC (Massive Open Online Course) getiteld ‘Risk in Risk-Averse Societies’, waarin de nieuwste wetenschappelijke benaderingen van het fenomeen ‘risico’ aan bod komen. De MOOC wordt uitgebracht door de Universiteit Leiden en komt beschikbaar via het platform Coursera.   
De wetenschappers: Dr. Marieke Liem (coördinator), dr. Bibi van den Berg  en prof.dr. Edwin Bakker (alle drie Universiteit Leiden) en prof.dr.ir. Genserik Reniers, prof.dr.  Sabine Roeser en prof.dr. Pieter van Gelder (alle drie TU Delft) en dr. Jim van Steenbergen (LUMC/RIVM).

2. Veiligheid aan de grenzen: lokale percepties

Wat doet het met  grensregio’s als er een lange muur wordt gebouwd om de instroom van illegale migranten te beteugelen, zoals bijvoorbeeld aan de grens tussen Griekenland en Turkije? En wat is de impact van prikkeldraad, landmijnen, nachtkijker-camera’s en patrouilles op de lokale en internationale mobiliteit en op ideeën over migratie? Het project 'National and local consequences of global mobility in the context of border security’ kijkt naar de wisselwerking tussen het Europese top-down beleid aan de ene kant en het nationale beleid en de lokale uitvoering daarvan aan de andere kant. In het onderzoek worden zes categorieën landen vergeleken, van niet-Europese landen die aan oorlogs- of rampgebieden grenzen (Libië, Oekraïne en Marokko) tot en met Schengenlanden zoals Nederland. De onderzoekers kijken naar de lokale perceptie van mobiliteit en grensbeveiliging en naar juridische, morele en ethische aspecten.  
De wetenschappers: Prof.dr. Richard Staring (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof.dr. Maartje van der Woude en prof.dr. Joanne van der Leun (beide Universiteit Leiden).

 

3. Veiligheid van chemische clusters: braakliggend terrein

Europa en de Verenigde Staten tellen respectievelijk ongeveer 23.000 en 15.000 chemische bedrijven. Veel daarvan bevinden zich in clusters van honderden tot zelfs duizenden chemische installaties. Daar wordt met grote hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën gewerkt. Chemische clusters kunnen aantrekkelijke doelwitten vormen voor terroristische groeperingen. Terroristische aanvallen op verschillende fabrieken tegelijk zijn zeldzaam maar de risico’s zijn reëel en één aanval kan catastrofale gevolgen hebben. Er bestaan nog geen calamiteitenplannen voor chemische clusters die veiligheidsbedreigende acties moeten voorkomen of de gevolgen ervan moeten inperken. Het project ‘Multi-plant emergency planning for major security threats against chemical industrial areas’ heeft tot doel een matrix te ontwikkelen en valideren voor een noodplan waarmee bedrijven binnen een chemisch cluster samen vooraf kunnen bepalen hoe ze willen handelen bij terroristische aanvallen of ongelukken.
De wetenschappers: Behnaz Hosseinnia Davatgar en dr. Nima Khakzad (TU Delft) en prof.dr. Edwin Bakker (Universiteit Leiden).

Centre for Economic and Financial Governance

Het European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) is een internationaal netwerk dat interdisciplinair onderzoek doet naar Europees financieel en economisch bestuur.

EURO-CEFG groeit met zijn uitdagingen mee

De uitvoering van de uitslag van het Britse referendum, waarin is gekozen voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, vormt de grootste juridische uitdaging waarmee de Europese Unie momenteel kampt. Sinds de uitslag van het referendum wordt de expertise vanuit het European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) veelvuldig gevraagd. Zo werden wetenschappers van EURO-CEFG uitgenodigd te getuigen voor de Commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement (AFCO) en de parlementaire vergadering van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). In opdracht van de commissies voor economische en monetaire zaken (ECON) en die voor de  interne markt en consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement bereidt EURO-CEFG voor EU-beleidsmakers nu twee grote studies voor over de gevolgen van de Brexit voor de financiële dienstensector, de interne markt en het consumentenrecht in de Europese Unie. EURO-CEFG is er in zijn korte bestaan van twee jaar in geslaagd om in Brussel erkend te worden als een van de meest gevraagde kennisorganen op het gebied van recht en economie.

De groeiende uitdagingen maken dat EURO-CEFG zelf ook moet groeien om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar expertise op het gebied van economische en financiële governance. Professor Casper de Vries, die de Witteveen leerstoel in monetaire economie aan de Erasmus School of Economics (ESE) bekleedt, is in november 2016 gestart als nieuwe research fellow bij EURO-CEFG. Menelaos Markakis van de Universiteit van Oxford en Vestert Borger van de Universiteit Leiden zijn nieuwe postdocs bij EURO-CEFG. Drie pas aangestelde PhD’s, begeleid door hoogleraren van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, maken het EURO-CEFG team voorlopig compleet. 

Professor Fabian Amtenbrink, wetenschappelijk directeur van EURO-CEFG, geeft de dag na het referendum bij omroep RTL7 commentaar op de Brexit.

Leiden-Delft-Erasmus Nieuws December 2016
Leiden-Delft-Erasmus Nieuws December 2016